همه سزاوار دسترسی به غذای سالم هستند

حتی قبل از COVID-19، Second Harvest به سطحی از ناامنی غذایی در Silicon Valley پاسخ می‌داد که نشان می‌داد از قبل یک بحران وجود داشته است و هر ماه خواربار فروشی برای تعداد بی‌سابقه مشتری ارائه می‌کرد. بحران اقتصادی ایجاد شده توسط همه‌گیری، بسیاری از خانواده‌ها را عمیق‌تر به فقر سوق داده و باعث شده است که دیگران برای اولین بار به دنبال کمک غذایی باشند. ما اکنون هر ماه به 450000 نفر خدمات رسانی می کنیم که 80% نسبت به سطوح قبل از همه گیری افزایش یافته است.

از آنجایی که به شهرستان‌های ما دستور داده شد که در محل خود پناه بگیرند، Second Harvest هر روز در خط مقدم قرار دارد و مطمئن می‌شود که هر کسی که به غذای مغذی نیاز دارد می‌تواند آن را دریافت کند. همانطور که ما شاهد افزایش نیاز به کمک های غذایی بودیم، همچنین مجبور شدیم به سرعت عملیات خود را اصلاح کنیم تا پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کنیم که مشتریان، داوطلبان و کارکنان ما را ایمن نگه می دارد و در عین حال توزیع غذا را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

حمایت مستمر جامعه ما بسیار حیاتی است زیرا ما پیش‌بینی می‌کنیم که نیاز بالا و قابل توجه به کمک غذایی برای سال‌های آینده ثابت بماند.

اقدام به

شما می توانید برای خانواده هایی که برای قرار دادن غذا روی میز به کمک کمی نیاز دارند، تغییر واقعی ایجاد کنید. دریابید که چگونه.

کمک کنید