سال گذشته، داوطلبان 208000 ساعت خدمات به ارزش $4.96M، معادل 100 کارمند تمام وقت، ارائه کردند.

آیا به ساعات خدمات عمومی به دستور دادگاه نیاز دارید؟ قبل از ثبت نام و شروع خدمات داوطلبانه خود باید درخواست پیش تایید.

برای ایجاد یک جامعه عاری از گرسنگی داوطلب شوید

داوطلبان به کار ما قدرت می دهند. شما می توانید تغییرات فوری در جامعه خود ایجاد کنید. در حال حاضر به طور متوسط حدود 500000 نفر در ماه برای دسترسی به مواد غذایی مغذی به ما تکیه می کنند و ما به کمک شما نیاز داریم. وقتی همه ما دور هم جمع می‌شویم، هیچ محدودیتی برای تأثیری که می‌توانیم برای افرادی در جامعه‌مان که با گرسنگی روبرو هستند بگذاریم وجود ندارد. ما چندین فرصت داوطلبانه داریماشخاص حقیقیو گروه هااز پنج نفر یا بیشتر

من یک فرد هستم

ما یک گروه هستیم

در کجا به داوطلبان بیشتر نیاز است؟

ما در این سایت ها به شما نیاز داریم!

آیا می توانید به طور منظم داوطلب شوید؟

به یک داوطلب مکرر تبدیل شوید

آیا شما یک داوطلب بازگشتی هستید؟

به صفحه شخصی بروید
برو به تقویم

در مورد کار داوطلبانه سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید