سال گذشته، داوطلبان 208000 ساعت خدمات به ارزش $4.96M، معادل 100 کارمند تمام وقت، ارائه کردند.

آیا به ساعات خدمات عمومی به دستور دادگاه نیاز دارید؟ قبل از ثبت نام و شروع خدمات داوطلبانه خود باید درخواست پیش تایید.

Volunteer to Build a Hunger-Free Community

Volunteers power our work. You can make an immediate difference in your community. Right now, an average of about 500,000 people a month rely on us for access to nutritious food, and we need your help. When we all come together, there is no limit to the impact we can make for people in our community who face hunger. We have several volunteer opportunities for اشخاص حقیقی  and  گروه ها of five or more people.

من یک فرد هستم

ما یک گروه هستیم

در کجا به داوطلبان بیشتر نیاز است؟

ما در این سایت ها به شما نیاز داریم!

آیا می توانید به طور منظم داوطلب شوید؟

به یک داوطلب مکرر تبدیل شوید

آیا شما یک داوطلب بازگشتی هستید؟

به صفحه شخصی بروید
برو به تقویم

در مورد کار داوطلبانه سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید