درباره ما

آوردن غذای سالم به دره سیلیکون

با توجه به هزینه بسیار گران زندگی در سیلیکون ولی و رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری COVID-19، Second Harvest در حال حاضر به طور متوسط هر ماه به حدود 500000 نفر خدمات ارائه می‌دهد.

ماموریت ما:

به گرسنگی در جامعه ما پایان دهید.

یک تاریخچه مختصر

Food Bank, Inc. of Santa Clara County در سال 1974 توسط Economic and Social Opportunities تشکیل شد و در سال 1979 به عنوان یک آژانس غیرانتفاعی ثبت شد. در سال 1988 بانک غذای San Mateo County با The Food Bank, Inc. در شهرستان سانتا کلارا ادغام شد. برای تبدیل شدن به دومین بانک غذای برداشت استان های سانتا کلارا و سن ماتئو.

در سال 1992، Second Harvest به یک انبار جدید 65000 فوت مربعی در سن خوزه نقل مکان کرد که اکنون مرکز Curtner است. در سال 1996، مرکز توزیع شبه جزیره بانک غذا (مرکز بینگ) خدمات رسانی به شهرستان سن ماتئو را در یک انبار تازه بازسازی شده 22000 فوت مربعی در سن کارلوس آغاز کرد. در سال 2012، Second Harvest مرکز Cypress را در شمال سان خوزه افتتاح کرد و فعالیت های خود را دو برابر کرد و یک مرکز توزیع محصولات اختصاصی را فراهم کرد.

در سال 2019، این سازمان نام خود را به Second Harvest of Silicon Valley تغییر داد و به خدمات رسانی به تمام شهرستان های سانتا کلارا و سن ماتئو ادامه می دهد.

تیم و هیئت مدیره

با تیم و هیئت مدیره ما آشنا شوید. ما معتقدیم که همه ما یک جامعه هستیم و دادن اهمیت دارد.

با تیم ما آشنا شوید

غذا دادن به آمریکا

Second Harvest of Silicon Valley یکی از اعضای Feeding America، بزرگترین سازمان داخلی امداد گرسنگی کشور است.

آن را بررسی کنید

اطلاعات حکومتی و مالی

Second Harvest of Silicon Valley یک سازمان غیرانتفاعی 501(c)(3) است.
صورت های مالی ما را ببینید.