راه های اهدای غذا

کمک های مالی برای نجات مواد غذایی

زنگ زدن 408-266-8866، داخلی 102 یا ایمیل fooddonor@shfb.org.

ما وانت‌های اهدایی برنامه‌ریزی‌شده را با خرده‌فروشان مواد غذایی محلی هماهنگ می‌کنیم تا مواد غذایی نزدیک به تاریخ انقضا به جای هدر رفتن، در بین خانوارهای ناامن غذایی توزیع شود.

نجات مواد غذایی

کمک های غذایی در مقیاس بزرگ

زنگ زدن 408-266-8866، داخلی 102 یا ایمیل fooddonor@shfb.org.

شرکت های محلی می توانند ضمن کمک به جامعه، در هزینه ها صرفه جویی و ضایعات را کاهش دهند. ما میلیون‌ها پوند غذا از کسب‌وکارهای محلی دریافت می‌کنیم که به ما کمک می‌کند هر ماه بچه‌ها، خانواده‌ها و سالمندان را تغذیه کنیم.

مواد غذایی در مقیاس بزرگ

بشکه مجازی

با پر کردن بشکه مجازی با پروتئین بسیار مورد نیاز، لبنیات و موارد دیگر کمک کنید.

بشکه مجازی را پر کنید