CalFresh

غذای سالم را روی میز بگذارید

از کارت های CalFresh EBT می توان برای خرید خواربار و محصولات تازه در فروشگاه ها و بازارهای کشاورزان شرکت کننده استفاده کرد.

برای CalFresh درخواست دهید
چه کسی واجد شرایط است؟
کجا می توانید از کارت EBT خود استفاده کنید؟

CalFresh

با خط تلفن ارتباط غذایی ما تماس بگیرید: 1-800-984-3663

ما می توانیم به سوالات شما پاسخ دهیم و به شما در درخواست کمک کنیم.

درخواست تماس

Select your preferred language below and one of our Food Connection team will help you with your CalFresh application and answer your questions directly.

انگلیسی | اسپانیایی | ویتنامی | چینی ها | تاگالوگ

درخواست آنلاین

درخواست خود را ارسال کنید.

درخواست آنلاین

چه کسی واجد شرایط است؟

شهروندان و اکثر ساکنان قانونی با درآمد پایین واجد شرایط هستند. مهاجران بدون مدرک معمولا واجد شرایط نیستند، اما می توانند برای فرزندان خود که مقیم قانونی یا شهروند ایالات متحده هستند، درخواست دهند. از آغاز تابستان 2019، دریافت کنندگان مزایای SSI/SSP ممکن است واجد شرایط CalFresh باشند. درخواست CalFresh مزایای SSI/SSP شما را تغییر نخواهد داد.

با ما تماس بگیرید 1-800-984-3663 برای اینکه بفهمید آیا شما یا یکی از اعضای خانواده شما واجد شرایط هستید یا خیر.

حتی اگر قبلا درخواست داده اید، قوانین تغییر کرده اند، پس دوباره اعمال کنید.

افراد در خانوادهدرآمد ناخالص ماهیانهدرآمد خالص ماهانهحداکثر تخصیص CalFresh
1$2,430$1,215$291
2$3,288$1,644$535
3$4,144$2,072$766
4$5,000$2,500$973
5$5,858$2,929$1,155
6$6,714$3,357$1,386
7$7,570$3,785$1,532
8$8,428$4,214$1,751
هر عضو اضافی+$858+$429+$219

قابل اجرا: 1 اکتبر 2023 - 30 سپتامبر 2024

کجا می توانید از کارت CalFresh EBT خود استفاده کنید؟

مزایای CalFresh خود را به حداکثر برسانید

دو برابر کردن دلار غذا: به ازای هر $1 CalFresh که برای خرید میوه و سبزیجات تازه کاشته شده در کالیفرنیا استفاده می کنید، $1 اضافی دریافت کنید تا برای خرید میوه و سبزیجات بیشتر خرج کنید. در خواربارفروشی های شرکت کننده تا $10 در روز موجود است. مکان های شرکت کننده را پیدا کنید.

بازی بازار: هنگام استفاده از CalFresh برای خرید میوه‌ها و سبزیجات تازه در بازارهای کشاورز، غرفه‌های مزرعه، CSA و بازارهای تلفن همراه، می‌توانید مزایای CalFresh (و گاهی اوقات WIC/SSI) خود را دو برابر کنید. بیشتر بدانید.

آیا قبلا برای CalFresh درخواست داده اید؟

با مراحل بعدی آشنا شوید اینجا.