هدایای سهام

Help ensure everyone in our community has food on the table with your gift of stock

با هدیه دادن اوراق بهادار، مالیات بر عایدی سرمایه نمی پردازید و ممکن است بتوانید ارزش کامل بازار منصفانه سهام قدردانی شده یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک را که بیش از یک سال نگهداری می شوند، کسر کنید.

هدیه دادن سهام ساده است:

هنگام درخواست انتقال هدیه سهام از طریق کارگزاری خود از اطلاعات زیر استفاده کنید.
ما آن را آسان کرده ایم فرمی که می توانید مستقیماً به کارگزار خود ارسال کنید.

مورگان استنلی DTC# 0015، حساب # 106-028348-037
برداشت دوم سیلیکون ولی
کد مالیاتی 94-2614101
تلفن مورگان استنلی: 408-947-3716
مورگان استنلی تماس: ژوزفین یاپ

اغلب هنگام انتقال سهام به Second Harvest اطلاعات اهداکننده گنجانده نمی‌شود، اما می‌خواهیم بدانید که هدیه شما بسیار قدردانی می‌شود. متشکرم!

فرم هدیه سهام برای کارگزار شما

برای دریافت رسید کمک مالی، لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم آنلاین را پر کنید.

دومین برداشت را از اهدای سهام مطلع کنید

Please contact Desiree Solis at dsolis@shfb.org یا 408-266-8866, ext. 334 with any questions.