پناهندگان سیاسی که به نیروهای ایالات متحده کمک کردند اکنون از جامعه ما تغذیه دریافت می کنند 

در پشت Cryy Out Christian Fellowship در سن خوزه یک توزیع غذای رایگان کوچک اما قدرتمند است. صدای داوطلبان موتور ماشین را می برد. «چند خانوار [...]