حدود Matt Mastrangelo

این نویسنده هنوز جزئیاتی را تکمیل نکرده است.
تاکنون Matt Mastrangelo ورودی های وبلاگ 3 ایجاد کرده است.

ماموریت: ممکن - ماری ادیت اوبری

"مأموریت: ممکن" بر روی داوطلبان ما متمرکز است که بدون آنها ماموریت ما برای ایجاد یک جامعه عاری از گرسنگی غیرممکن خواهد بود! پست وبلاگ ویژه توسط ترزا کارستنز، عضو Encore در خدمات داوطلبانه Marie-Edith [...]

ماموریت: ممکن - ماری ادیت اوبری2021-07-09T11:41:57-07:00

ابرقهرمانان به اشکال مختلف می آیند

پست ویژه توسط کالین مورفی، هماهنگ کننده مشارکت داوطلبانه Second Harvest، Second Harvest اولین مرتب سازی خانوادگی ما را در شنبه، 19 مه برگزار کرد، و به جرات می توان گفت که خانواده ها یک [...]

ابرقهرمانان به اشکال مختلف می آیند2021-07-09T11:43:04-07:00

ماموریت: ممکن - تجلیل از نامزدهای لیگ نوجوانان

"مأموریت: ممکن" بر روی داوطلبان ما متمرکز است که بدون آنها ماموریت ما برای ایجاد یک جامعه عاری از گرسنگی غیرممکن خواهد بود! پست وبلاگ ویژه توسط دایان زاپاتا، مدیر خدمات داوطلبانه. آیا تو [...]

ماموریت: ممکن - تجلیل از نامزدهای لیگ نوجوانان2021-07-09T11:42:10-07:00