داوطلبان

خلاصه رویدادها: ما داوطلبان و اهداکنندگان را جشن می گیریم

ما اخیراً میزبان دو رویداد در مرکز سرو در سن خوزه بودیم تا تعهد جامعه خود را برای پایان دادن به گرسنگی محلی جشن بگیریم: ناهار قدردانی داوطلبانه، که در روز دوشنبه برگزار شد، [...]

خلاصه رویدادها: ما داوطلبان و اهداکنندگان را جشن می گیریم2021-10-29T14:48:16-07:00

مبارز محلی گرسنگی: هیوی هریس، رهبر تیم داوطلب

«مبارزان محلی گرسنگی» مجموعه‌ای است که داوطلبان عالی، شرکای اجتماعی و اهداکنندگانی را که به افزایش آگاهی در مورد گرسنگی در جامعه ما کمک می‌کنند و به مردم انگیزه می‌دهند تا درگیر شوند را به تصویر می‌کشد. [...]

مبارز محلی گرسنگی: هیوی هریس، رهبر تیم داوطلب2021-07-09T11:43:13-07:00

ماموریت: ممکن - تجلیل از نامزدهای لیگ نوجوانان

"مأموریت: ممکن" بر روی داوطلبان ما متمرکز است که بدون آنها ماموریت ما برای ایجاد یک جامعه عاری از گرسنگی غیرممکن خواهد بود! پست وبلاگ ویژه توسط دایان زاپاتا، مدیر خدمات داوطلبانه. آیا تو [...]

ماموریت: ممکن - تجلیل از نامزدهای لیگ نوجوانان2021-07-09T11:42:10-07:00