طرح های ساختمانی جدید در سن خوزه برای حمایت از نیازهای بالا در سیلیکون ولی اعلام شد

New Home عملیات جابجایی مواد غذایی، یک مرکز داوطلبانه گسترده و فضای اداری را در زیر یک سقف متحد می کند تا کارایی و خدمات را بهبود بخشد پس از جستجوی گسترده املاک و مستغلات، دوم [...]