کیتی ام جیرون

معاون بازاریابی و ارتباطات

Stan Edde

کیتی مالاتستا گیرون در اوایل سال 2019 به عنوان مدیر بازاریابی و ارتباطات به Second Harvest پیوست و در عرض چهار ماه پس از شروع نقش خود به راه‌اندازی موفقیت‌آمیز تغییر برند این سازمان کمک کرد. او دارای 15 سال تجربه در سمت های مختلف رهبری و مارکام در سراسر غیرانتفاعی، آموزش عالی، فناوری و انتشارات است. در نقش خود، کیتی یک تیم چند منظوره را رهبری می کند که بر پیام های سازمانی، داستان سرایی، گسترش روابط عمومی/رسانه ای، بازاریابی دیجیتال، رسانه های اجتماعی، مدیریت پروژه و طراحی متمرکز است. در پاسخ به نیاز انفجاری به کمک های غذایی در نتیجه همه گیری COVID-19، کتی کار خود را گسترش داده است تا نظارت بر ارتباطات اجرایی و داخلی را نیز شامل شود. قبل از پیوستن به Second Harvest، کیتی مدیر برند و استراتژی بازاریابی در دانشگاه سانتا کلارا بود و به رهبری برندسازی برای کمپین جامع $1B آنها، نوآوری با یک مأموریت، کمک کرد.

کیتی یک بومی منطقه خلیج است و در حال حاضر با همسر، پسر، سگ و گربه‌اش در سن خوزه زندگی می‌کند. او مدرک لیسانس خود را در رشته ارتباطات از دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته آموزش از دانشگاه ایالتی سن خوزه دریافت کرد.

بازگشت به تیم