تونی گونزالس

معاون ارشد و مشاور مشتری خصوصی، بانک خصوصی بانک آمریکا

Barbara Wilets

تونی گونزالس معاون ارشد و مشاور مشتریان خصوصی بانک خصوصی آمریکا در سن خوزه است. او با افراد، خانواده ها، مؤسسات و صاحبان مشاغل در سراسر سیلیکون ولی که دارای سوابق متنوع و نیازهای پیچیده مدیریت ثروت هستند، کار می کند. او برای خدمت بهتر به جامعه لاتین تبار اسپانیایی دو زبانه است. تونی قبل از نقش خود در بانک خصوصی، در بخش‌های بانکداری خرده‌فروشی مصرف‌کننده، بانکداری مشاغل کوچک ترجیحی، و بانکداری کسب‌وکار جهانی که از سیلیکون ولی و منطقه خلیج حمایت می‌کردند، کار می‌کرد. او مدرک MBA را از دانشکده بازرگانی لوکاس در دانشگاه ایالتی سن خوزه دریافت کرد.

تونی عضو فعال جامعه خود و قهرمان تنوع و شمول است. او یکی از اعضای هیئت موسس سازمان اسپانیایی دره سیلیکون بود و در حال حاضر به عنوان رئیس شورای تجارت اسپانیایی لاتین دره سیلیکون در بانک آمریکا، که به بهبود تحرک اقتصادی اختصاص دارد، و به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد پیشرفت آموزش لاتین، خدمت می کند. که به ارتباط جوانان محروم با کمک آموزشی و برنامه های حمایتی کمک می کند. تونی در سال 2022 به هیئت دوم برداشت ملحق شد. او یک نسل اول لاتین تبار اسپانیایی است که از پدر و مادری مهاجر از مکزیک متولد شد. سفر آسان نبود و روزهایی را به یاد می آورد که غذای کافی برای خوردن نداشت.

بازگشت به تیم