Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.
en English
X

CalFresh

CalFresh2020-03-27T01:21:55+00:00

CalFresh

Maglagay ng malusog na pagkain sa mesa

Ang mga CalFresh EBT card ay maaaring gamitin upang bumili ng mga pamilihan at sariwang ani sa mga kalahok na tindahan at mga merkado ng mga magsasaka.

Mag-apply para sa CalFresh
Sino ang karapat-dapat?

CalFresh

Tawagan ang aming hotline ng koneksyon sa pagkain: 1 800--984 3663-

Maaari naming sagutin ang iyong mga tanong at matulungan kang mag-aplay.

Tingnan ang mga lokasyon

Hanapin ang pinakamalapit na lokasyon upang makakuha ng tulong mula sa aming mga friendly na espesyalista sa koneksyon sa pagkain.

Tingnan ang mga lokasyon

Humiling ng contact

I-click ang link sa ibaba upang magkaroon kami ng contact sa iyo.

Humiling ng contact

Mag-apply online

Magsumite ng isang application sa iyong sarili.

Mag-apply online

Sino ang karapat-dapat?

Ang mga mamamayan at pinaka-legal na residente na may mababang kita ay karapat-dapat. Ang mga undocumented immigrants ay karaniwang hindi karapat-dapat, ngunit maaaring mag-aplay para sa kanilang mga anak na legal na residente o mamamayan ng US. Simula sa tag-init 2019, ang mga tatanggap ng mga benepisyo ng SSI / SSP ay maaaring maging karapat-dapat para sa CalFresh. Ang paglalapat para sa CalFresh ay hindi magbabago sa iyong mga benepisyo sa SSI / SSP.

Tawagan kami sa 1 800--984 3663- upang malaman kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay karapat-dapat.

Kahit na nag-apply ka na bago, nagbago ang mga batas, kaya muling mag-aplay.

Sukat ng Bahay Gross Buwanang Kita
(200% ng Antas ng Poverty sa Pederal)
Pinakamataas na Buwanang
CalFresh Benefit
1 $ 2,024 $ 192
2 $ 2,744 $ 353
3 $ 3,464 $ 505
4 $ 4,184 $ 642
5 $ 4,904 $ 762
6 $ 5,624 $ 914
7 $ 6,344 $ 1,011
8 $ 7,064 $ 1,155
Ang bawat karagdagang miyembro + $ 720 + $ 144

Nahanap mo ba ang kailangan mo?

Sa Pangalawang Pag-aani, nais naming maging kapaki-pakinabang at gawing madali hangga't maaari. Ang iyong mga sagot ay makakatulong sa amin na mapabuti at maglingkod sa maraming tao.
Magsimula ng survey
Espanyol
Tiếng Việt