CalFresh

Cập nhật COVID-19: Do COVID-19, bạn có thể nhận được quyền lợi CalFresh tối đa cho phép dựa trên quy mô hộ gia đình. Với CalFresh, bạn có thể mua thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa địa phương và trực tuyến thông qua một số nhà bán lẻ được chọn. Gọi 1-800-984-3663 để xem nếu bạn đủ điều kiện.

Đặt thức ăn lành mạnh lên bàn

Thẻ EBT của CalFresh có thể được sử dụng để mua hàng tạp hóa và sản phẩm tươi tại các cửa hàng tham gia và thị trường của nông dân.

Đăng ký CalFresh
Ai đủ điều kiện?
Where can you use your EBT card?

CalFresh

Gọi đường dây nóng kết nối thực phẩm của chúng tôi: 1-800-984-3663

Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạn áp dụng.

Yêu cầu liên lạc

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn bên dưới để chúng tôi liên hệ với bạn.

Tiếng Anh | người Tây Ban Nha | Tiếng Việt | người Trung Quốc | Tagalog

Đăng ký trực tuyến

Tự nộp đơn.

Đăng ký trực tuyến

Ai đủ điều kiện?

Công dân và hầu hết cư dân hợp pháp có thu nhập thấp đều đủ điều kiện. Người nhập cư không có giấy tờ thường không đủ điều kiện, nhưng có thể áp dụng cho con cái họ là cư dân hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ. Bắt đầu từ mùa hè 2019, những người nhận trợ cấp SSI / SSP có thể đủ điều kiện nhận CalFresh. Đăng ký CalFresh sẽ không thay đổi các phúc lợi SSI / SSP của bạn.

Gọi cho chúng tôi tại 1-800-984-3663 để tìm hiểu xem bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn có đủ điều kiện.

Ngay cả khi bạn đã áp dụng trước đây, luật pháp đã thay đổi, vì vậy hãy áp dụng lại.

Những người trong hộ gia đìnhThu nhập hằng thángThu nhập ròng hàng thángPhân bổ CalFresh Tối đa
1$2,148$1,074$250
2$2,904$1,452$459
3$3,660$1,830$658
4$4,418$2,209$835
5$5,174$2,587$992
6$5,930$2,965$1190
7$6,688$3,344$1,316
8$7,444$3,722$1,504
Mỗi thành viên bổ sung+$758+$379+$188

Where can you use your CalFresh EBT card?

Quý vị đã ghi danh cho Calfresh chưa?

Tìm hiểu về các bước tiếp theo tại đây.