CalFresh

Cập nhật COVID-19: Do COVID-19, bạn có thể nhận được lợi ích CalFresh tối đa được phép dựa trên quy mô hộ gia đình. Với CalFresh, bạn có thể mua thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa địa phương và trực tuyến thông qua Walmart và Amazon. Gọi 1-800-984-3663 để xem nếu bạn đủ điều kiện.

Đặt thức ăn lành mạnh lên bàn

Thẻ EBT của CalFresh có thể được sử dụng để mua hàng tạp hóa và sản phẩm tươi tại các cửa hàng tham gia và thị trường của nông dân.

Đăng ký CalFresh
Ai đủ điều kiện?

CalFresh

Gọi đường dây nóng kết nối thực phẩm của chúng tôi: 1-800-984-3663

Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạn áp dụng.

Yêu cầu liên lạc

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn bên dưới để chúng tôi liên hệ với bạn.

Đăng ký trực tuyến

Tự nộp đơn.

Đăng ký trực tuyến

Ai đủ điều kiện?

Công dân và hầu hết cư dân hợp pháp có thu nhập thấp đều đủ điều kiện. Người nhập cư không có giấy tờ thường không đủ điều kiện, nhưng có thể áp dụng cho con cái họ là cư dân hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ. Bắt đầu từ mùa hè 2019, những người nhận trợ cấp SSI / SSP có thể đủ điều kiện nhận CalFresh. Đăng ký CalFresh sẽ không thay đổi các phúc lợi SSI / SSP của bạn.

Gọi cho chúng tôi tại 1-800-984-3663 để tìm hiểu xem bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn có đủ điều kiện.

Ngay cả khi bạn đã áp dụng trước đây, luật pháp đã thay đổi, vì vậy hãy áp dụng lại.

Quy mô hộ gia đình Thu nhập hằng tháng
(200% của Mức Nghèo Liên bang)
Tối đa hàng tháng
Lợi ích của CalFresh
1 $2,024 $192
2 $2,744 $353
3 $3,464 $505
4 $4,184 $642
5 $4,904 $762
6 $5,624 $914
7 $6,344 $1,011
8 $7,064 $1,155
Mỗi thành viên bổ sung +$720 +$144

Bạn đã đăng ký CalFresh chưa?

Tìm hiểu về các bước tiếp theo đây.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn cần?

Tại Harvest thứ hai, chúng tôi muốn trở nên hữu ích và làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể. Câu trả lời của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và phục vụ nhiều người hơn.
Bắt đầu cuộc điều tra
Đặc biệt
Tiếng Việt