نجات مواد غذایی

برنامه نجات مواد غذایی

هر سال حدود 40% غذایی که در ایالات متحده برای خوردن مردم تولید می شود هدر می رود. ما می خواهیم آن غذا را به دست کسانی برسانیم که به آن نیاز دارند. برنامه نجات مواد غذایی ما به بازیابی مواد غذایی سالم از خرده فروشی ها و فروشگاه های مواد غذایی محلی کمک می کند، مانند:

  • گوشت
  • لبنیات
  • اغذیه فروشی
  • تولید کردن
  • منجمد
  • در یخچال
  • قفسه پایدار

اگر خرده‌فروشی هستید که می‌توانید از مزایای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دفع و در عین حال کمک به جامعه بهره ببرید، لطفا با ما تماس بگیرید.

زنگ زدن 408-266-8866، داخلی 102 یا ایمیل fooddonor@shfb.org.