Cứu hộ tạp hóa

Chương trình giải cứu hàng tạp hóa

Mỗi năm, khoảng 40% thực phẩm được sản xuất cho người ăn ở Mỹ sẽ bị lãng phí. Chúng tôi muốn có được thực phẩm đó trong tay của những người cần nó. Chương trình giải cứu hàng tạp hóa của chúng tôi giúp phục hồi thực phẩm lành mạnh từ các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa địa phương, như:

  • Thịt
  • Sản phẩm bơ sữa
  • Quán cà phê
  • Sản xuất
  • Đông cứng
  • Tủ lạnh
  • Kệ vững chắc

Nếu bạn là một nhà bán lẻ tạp hóa có thể hưởng lợi từ lợi thế về thuế và giảm chi phí xử lý đồng thời giúp cộng đồng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Gọi 408-266-8866, máy lẻ 102 hoặc email fooddonor@shfb.org.