Community Nutrition Outreach

Fostering community connections for better health and well-being

به ما در افزایش آگاهی در مورد برنامه ها و خدمات خود کمک کنید. ما به داوطلبانی متعهد و دوستانه نیاز داریم که در جامعه بیرون بیایند و به مردم کمک کنند تا قدرت غذای مغذی و نحوه دسترسی به آن را درک کنند.

فرصت های داوطلبانه را در زیر بررسی کنید.

سفیر سلامت

As a Health Ambassador volunteer, you will engage with our clients on food, health and overall wellness, contributing to a more resilient community. This includes providing nutrition education, food safety tips, and easy-to-follow cooking demos – all centered around fostering connection and joy.

Submit our application for more information and to apply.

Apply Today

کارآموز تغذیه (پروژه های ویژه)

با ارتقای رفاه عمومی برای خانواده ها و افراد مشتری خود از طریق انواع پروژه های خاص، بخشی از تیم آموزش تغذیه باشید. برخی از پروژه های ویژه شامل توسعه و اجرای برنامه درسی آموزش تغذیه، ارائه آموزش مربی، آموزش کلاس های تغذیه مداوم متناسب با جمعیت مشتری خاص، و نمایش آشپزی با استفاده از دستور العمل های مغذی، مقرون به صرفه و فرهنگی مناسب است. علاوه بر این، کارآموزان با پیروی و تشویق شیوه‌های ایمنی مواد غذایی به Second Harvest کمک می‌کنند تا سطح بالایی از ایمنی مواد غذایی را حفظ کند. این موقعیت همچنین الزامات کارآموزی چرخش جامعه برای دانشجویان تغذیه را برآورده می کند.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست، لطفا این فرم را پر کنید.

دفتر سخنرانان

از مهارت های عمومی خود برای تبلیغ Second Harvest و برنامه های ما در جامعه استفاده کنید. فرصت ها شامل برگزاری میز رویدادها در شرکت ها و مدارس، و همچنین سایر سازمان های اجتماعی علاقه مند به یادگیری بیشتر است. آموزش ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست، ما را پر کنید برنامه دفتر بلندگوها یا ایمیل speakersbureau@shfb.org . برای درخواست از نماینده Second Harvest برای صحبت با سازمان شما، از ما استفاده کنید فرم درخواست نماینده.

در مورد کار داوطلبانه سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید