این یک سال برای ما در شبکه های اجتماعی بود! در اینجا مروری بر بهترین داستان‌های ما در سال 2018 است که در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است*:

بهترین لحظه الهام بخش: دیدار برندان

بهترین پیام: همه اینجا خوش آمدید

بهترین حرکات رقص قسمت 1: حرکات #givingtuesday ویکی

بهترین ماموریت نجات غذا

بهترین حرکات رقص قسمت 2: نمایش مارک از #inmyfeelingschallenge 

بهترین آژانس شریک Shout Out: اولین کلیسای متدیست متحد تونگان

بهترین تور انبار: Girl Scout Troop 61030

بهترین داستان کارکنان: درس گرفتن از اشتباهات

بهترین مسابقه آشپزی، دومین برداشت به سبک: له شده!

ما مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن داستان های بسیار جذاب و الهام بخش در سال 2019 هستیم!

*براساس بررسی داده های Facebook Insights برای صفحه فیس بوک ما