Đó là một năm cho chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội! Dưới đây là đánh giá về Câu chuyện hay nhất 2018 của chúng tôi được chia sẻ trên Facebook *:

Khoảnh khắc truyền cảm hứng tốt nhất: Chuyến thăm của Brendan

Thông điệp tốt nhất: Tất cả đều được chào đón ở đây

Bước nhảy hay nhất Phần 1: Chuyển động #givingtuesday của Vicky

Nhiệm vụ giải cứu thực phẩm tốt nhất

Bước nhảy hay nhất Phần 2: Biểu diễn của #inmyfeelingschallenge 

Cơ quan đối tác tốt nhất hét lên: Nhà thờ Công giáo Tongan United đầu tiên

Chuyến tham quan kho tốt nhất: Girl Scout Troop 61030

Câu chuyện nhân viên hay nhất: Học hỏi từ những sai lầm

Cuộc thi nấu ăn hay nhất, Phong cách thu hoạch thứ hai: Bẹp!

Chúng tôi mong được chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời, truyền cảm hứng hơn trong năm 2019!

* Dựa trên đánh giá dữ liệu Thông tin chi tiết của Facebook cho trang Facebook của chúng tôi