کارکنان

خط تلفن ارتباط غذا: 30 سال کمک به همسایگان نیازمند

اپراتور Food Connection Hotline در اواخر دهه 80 به تلفن پاسخ می دهد. خط تلفن ارتباط غذایی ما اخیراً 30 سالگرد خود را جشن گرفت و ما با سیندی مک کاون به گفت و گو نشستیم، [...]

خط تلفن ارتباط غذا: 30 سال کمک به همسایگان نیازمند2021-07-09T09:46:55-07:00

با مدیر عامل جدید ما - لزلی باچو آشنا شوید

با لزلی باچو، مدیر عامل جدید شرکت Second Harvest، به گفتگو نشستیم تا درباره پیشینه، سبک رهبری و افکار او در مورد بانکداری مواد غذایی بیشتر بدانیم. او انبوهی از غذا-بانک [...]

با مدیر عامل جدید ما - لزلی باچو آشنا شوید2021-10-13T14:50:40-07:00