ماه گذشته، ما میزبان دو میزگرد قانونگذاری بودیم، یکی در مرکز Bing و دیگری در مرکز Cypress. نمایندگانی از تمام سطوح مختلف دولت - محلی، ایالتی و فدرال - دعوت شدند تا درباره بانک غذا، اولویت‌های قانونی ما و اینکه چگونه می‌توانند به ما در دستیابی به یک جامعه عاری از گرسنگی کمک کنند، بیشتر بیاموزند.

شرکت کنندگان در میزگرد قانونگذاری بینگ ما

این رویداد موفقیت‌آمیز بود – با ده‌ها شرکت‌کننده در هر مکان – و گفت‌وگوهای بسیار عالی.

هر دو رویداد با معرفی کوتاهی از بانک غذا و مقیاس کار ما آغاز شد و سپس به بررسی پیروزی ها و چالش های سیاست 2018 پرداخت. پس از آن تریسی ودربی، معاون مشارکت اجتماعی و سیاست‌گذاری، اولویت‌های خط‌مشی سال 2019 ما، از جمله تمرکز بر محافظت و تقویت CalFresh و بهبود برنامه‌های غذایی مدرسه و تابستان را ارائه کرد.

سپس، دو نفر از کارکنان ما، Claribel Chavez، هماهنگ کننده ارتباط غذایی، مشارکت های پزشکی و Vicky Avila-Medrano، مدیر ارتباط مواد غذایی، Promotores، داستان های شخصی خود و چالش هایی را که مشتریان ما در محیط امروز با آن روبرو هستند به اشتراک گذاشتند.

تریسی ودربی گفت: «ما از داشتن چنین روابط قوی با شرکای خود در دولت و فرصتی برای گفت‌وگوی قوی و سازنده در مورد اولویت‌های سیاست‌گذاری کلیدی برای سال آینده خوشحالیم.» ما خوش شانس هستیم که در منطقه ای از کشور زندگی می کنیم که چنین حمایت هایی برای حل ناامنی غذایی وجود دارد.

شرکت کنندگان پس از این مراسم به بازدید از انبار رفتند.

وارسی دستور کار سیاست 2019 ما در اینجا.

تشکر از همه کسانی حضور داشتند. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما در ماه های آینده هستیم!