«این یک داستان است باید بگوییم. چه بگوییم؟»

اسکار، مورگان هیل

Second Harvest اکنون به طور متوسط در حال خدمت رسانی است 450000 نفر در هر ماه، افزایش 80% نسبت به سطوح قبل از همه گیری.

داستان بانک غذا را از دیدگاه جامعه، مشتریان، شرکا و کارکنان ما بخوانید

Meal Ideas for Baby Weaning

ایده های غذایی برای از شیر گرفتن نوزاد

Families Can Find Free Summer Meal Sites With Second Harvest’s Easy-To-Use Online Locator

خانواده ها می توانند با استفاده از مکان یاب آنلاین آسان برای استفاده از Second Harvest، سایت های غذای تابستانی رایگان پیدا کنند.

CalFresh, Snap, EBT, Food Stamps? Our Food Connection Team Helps Explain

CalFresh، Snap، EBT، Food Stamps؟ تیم Food Connection ما به توضیح کمک می کند

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

بچه ها به طور متوسط هر ماه خدمت می کردند

Food Insecurity Myths: Top 5 Common Myths

افسانه های ناامنی غذایی: 5 افسانه رایج

Boosting Your Immune System

تقویت سیستم ایمنی بدن شما

What’s a Food Allergy?

آلرژی غذایی چیست؟

اهدا کنید امروز

وقتی برای رفع ناامنی غذایی با هم کار می کنیم، در جامعه امید وجود دارد. به خانواده‌های محلی کمک کنید تا هنگام تلاش برای بازسازی زندگی‌شان، غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بمانید در حلقه

برای دریافت به‌روزرسانی در مورد پاسخ ما به COVID-19 و موارد دیگر، در ایمیل‌های ما مشترک شوید