6 دلیل اصلی برای اینکه غذای سالم مهم است برای دانش آموزان در مدرسه

دریابید که چگونه غذا و تغذیه نقش حیاتی در کمک به کودکان، نوجوانان و دانشجویان در یادگیری و رشد دارند و چرا سرمایه گذاری برای دسترسی به غذای سالم بسیار مهم است.

Second Harvest در حال حاضر به طور متوسط در حدود 500000 نفر در هر ماه.

داستان بانک غذا را از دیدگاه جامعه، مشتریان، شرکا و کارکنان ما بخوانید

Political Refugees Who Helped U.S. Forces Now Receive Nourishment from Our Community 

پناهندگان سیاسی که به نیروهای ایالات متحده کمک کردند اکنون از جامعه ما تغذیه دریافت می کنند 

Silicon Valley’s Low Unemployment Hides a Cost-of-living Crisis 

بیکاری کم سیلیکون ولی یک بحران هزینه زندگی را پنهان می کند 

Navigating Food Scarcity: Matt’s Story of Resilience and Community Support 

پیمایش کمبود غذا: داستان مت از انعطاف پذیری و حمایت جامعه 

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

بچه ها به طور متوسط هر ماه خدمت می کردند

Second Harvest of Silicon Valley Launches Holiday Campaign to Raise $30M to Meet the Demand of Serving an Average of 500,000 People Every Month

Second Harvest of Silicon Valley کمپین تعطیلات را برای جمع آوری $30M برای پاسخگویی به تقاضای خدمات رسانی به 500000 نفر در هر ماه راه اندازی می کند.

Top 6 Reasons Healthy Food is Important for Students in School 

6 دلیل اصلی برای اینکه غذای سالم برای دانش آموزان در مدرسه مهم است 

Legacy Donors Leave a Lasting Impact

اهداکنندگان میراث تاثیر ماندگاری بر جای می گذارند

Fueling Hope for the Holidays: Join Our Mission to End Hunger

تقویت امید برای تعطیلات: به ماموریت ما برای پایان دادن به گرسنگی بپیوندید

The Healing Power of Traditional Foods – Disney and Diego’s Story

قدرت شفابخش غذاهای سنتی - داستان دیزنی و دیگو

اهدا کنید امروز

تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت بنزین خانواده‌های محلی را متضرر می‌کند و تعداد بیشتری برای حمایت به بانک مواد غذایی مراجعه می‌کنند. امروز به همسایگان خود در سیلیکون ولی کمک کنید و کمک کنید.

بمانید در حلقه

برای به روز رسانی و موارد بیشتر در ایمیل های ما مشترک شوید