Second Harvest of Silicon Valley نه تنها اعضای جامعه را به خواربارهای رایگان در توزیع‌های غذایی و انبارهای غذای اطراف ارجاع می‌دهد، بلکه می‌توانیم به شما کمک کنیم برای CalFresh (که SNAP یا EBT نیز نامیده می‌شد، قبلاً به عنوان کوپن غذا شناخته می‌شد) درخواست دهید.

چرا اتصال تماس گیرندگان به مزایای CalFresh مهم است؟

Director of Services Kelly Chew says it best: “CalFresh is the solution for the general public because it gives you the most flexibility. CalFresh can add to your food budget to put healthy and nutritious food on the table. You can use CalFresh at so many stores and even online. You can even have the CalFresh food shipped to your door from the grocery store. CalFresh is the best solution to addressing hunger in general. It is supplemental to our food.

Spring harvested bananas, tomatoes, broccolli, pears, and celery displayed. on picnic table outoodrs.

CalFresh چیست؟

CalFresh (که قبلاً به عنوان کوپن غذا شناخته می شد) به افراد با درآمد محدود کمک می کند تا هزینه غذا را پرداخت کنند. CalFresh را می توان در اکثر فروشگاه های مواد غذایی، هنگام سفارش آنلاین خواربار در خرده فروشان منتخب و در بازارهای کشاورزانی که کارت انتقال مزایای الکترونیکی (EBT) را می پذیرند، استفاده کرد. مزایا در کارت EBT که مانند کارت نقدی کار می کند ارائه می شود. مزایای CalFresh یک وام نیست و نیازی به بازپرداخت ندارد.

CalFresh یک برنامه تغذیه است که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده تامین مالی می شود و همچنین ناهار رایگان در مدارس و برنامه تغذیه مکمل ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان (WIC) را تامین می کند. CalFresh با CalWORKs یا رفاه یکسان نیست. برنامه CalFresh در خارج از کالیفرنیا به عنوان برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP) شناخته می شود.

How can I maximize my CalFresh benefits?

CalFresh (که قبلاً به عنوان کوپن غذا شناخته می شد) به افراد با درآمد محدود کمک می کند تا هزینه غذا را پرداخت کنند. CalFresh را می توان در اکثر فروشگاه های مواد غذایی، هنگام سفارش آنلاین خواربار در خرده فروشان منتخب و در بازارهای کشاورزانی که کارت انتقال مزایای الکترونیکی (EBT) را می پذیرند، استفاده کرد. مزایا در کارت EBT که مانند کارت نقدی کار می کند ارائه می شود. مزایای CalFresh یک وام نیست و نیازی به بازپرداخت ندارد.

The amount of money you get from CalFresh changes depending on your gross income, net income and household size. Second Harvest of Silicon Valley can help you get the most out of your benefits.

As of April 2023, the CalFresh minimum monthly benefit is $23 and the maximum benefit can be as high as $939 for a family of four. With any CalFresh benefit amount, you can buy fresh, healthy food at most stores and farmers markets. And while $23 might not seem like much, you can use the grocery list and recipes below to make eight nutritious and filling meals for under $20!

چگونه می توانم برای CalFresh اقدام کنم؟

Our Food Connection team can help answer your questions directly, and help you apply. Visit our Apply for CalFresh page to learn more. If you are ready to apply now, visit the برنامه آنلاین CalFresh.

انتظار بعدی چیست؟

از ... ما دیدن کنید صفحه CalFresh برای درک آنچه در فرآیند درخواست انتظار می رود:

منتظر تماس تلفنی یا نامه ای ظرف 14 روز باشید.

بدست آوردن پول

اگر برای CalFresh تأیید شده باشید، ظرف 10 روز پس از تأیید، یک کارت EBT برای مواد غذایی دریافت خواهید کرد.

خرید خوار و بار

کارت های EBT در اکثر فروشگاه های مواد غذایی، آنلاین و در برخی از بازارهای کشاورزان کار می کنند.

Claribel, CalFresh specialist and Food Connection Field Coordinator at her desk ready to take your call.

ما تماس‌های زیادی درباره CalFresh دریافت می‌کنیم زیرا مردم می‌خواهند در این برنامه به آنها کمک شود. آنها خدمات ما را دوست دارند.» – Claribel، دو زبانه به زبان اسپانیایی و انگلیسی

What are some other benefits to signing up for CalFresh?

By enrolling in CalFresh, you qualify for other free or discounted programs, including:

  • Discounts on utilities like PG&E, internet و phone service
  • Discounted transportation on BART, SamTrans, CalTrain and Bikes for All
  • Free or discounted entry to museums all over the U.S., as well as California State Parks
  • Market Match and the CA Fruit & Veggie EBT Pilot, which double your CalFresh dollars when buying select fruits and vegetables from participating stores and farmers’ markets

چه چیزی می توانم با کارت CalFresh EBT خود بخرم؟

از مزایای CalFresh می توان برای خرید هر نوع غذایی به جز غذاهای گرم شده استفاده کرد. CalFresh را نمی توان برای خرید اقلام غیر خوراکی مانند پوشک، آبجو، شراب، مشروبات الکلی، سیگار یا تنباکو استفاده کرد.

چقدر می توانید از CalFresh دریافت کنید؟

کالیفرنیا حداکثر تخصیص CalFresh خود را در هر سال مالی منتشر می کند. برای این چرخه فعلی، حداکثر محدودیت ماهانه دارایی در اینجا آمده است:

افراد در خانوادهدرآمد ناخالص ماهیانهدرآمد خالص ماهانهحداکثر تخصیص CalFresh
1$2,266$1,133$281
2$3,052$1,526$516
3$3,840$1,920$740
4$4,626$2,313$939
5$5,412$2,706$1,116
6$6,200$3,100$1,339
7$6,986$3,493$1,480
8$7,772$3,886$1,691
هر عضو اضافی+$758+$394+$211

آیا باید پول CalFresh را پس بدهم؟

خیر، شما مجبور نخواهید بود هیچ پولی را پس بگیرید مگر اینکه بیش از حد پرداخت شده باشید.

آیا مزایای CalFresh هر ماه افزایش می یابد؟

بله، هر موجودی باقی مانده در کارت انتقال مزایای الکترونیکی (EBT) شما به ماه بعد منتقل می شود. مزایای شما تعدیل یا کاهش نمی‌یابد زیرا هر ماه از کل مبلغ استفاده نمی‌کنید.

آیا باید در CalFresh مالیات بپردازید؟

خیر، نیازی به گزارش CalFresh در اظهارنامه مالیاتی خود ندارید.

آیا CalFresh به عنوان درآمد محسوب می شود؟

خیر، تخصیص CalFresh انجام شده به هر خانوار به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه نمی شود.

آیا هنگام درخواست CalFresh باید مدرکی مبنی بر درآمد نشان دهم؟

درآمدهای به دست آمده و کسب نشده باید گزارش شود. اگر برای دریافت اسناد به کمک نیاز دارید، باید در طول مصاحبه نیازهای خود را با کارمند پرونده CalFresh در میان بگذارید.

چه کسی می تواند CalFresh را دریافت کند؟

حتی اگر از شغل، از کارافتادگی، بیکاری، تامین اجتماعی، CalWORKs، کمک عمومی، درآمد امنیت تکمیلی (SSI) یا بازنشستگی پول دریافت کنید، می توانید CalFresh دریافت کنید.

«یکی از افراد ارشد تماس گرفت تا برای CalFresh درخواست دهد و به تازگی مواد غذایی رایگان را در یک سایت توزیع Second Harvest دریافت کرده بود. او یک سالمند بود و شغل خود را در طول همه گیری از دست داد. او همچنین برای یادگیری زبان انگلیسی به یک کالج محلی می رفت. او گفت که اگر بتواند کمی انگلیسی صحبت کند، به او کمک می کند تا به راحتی با زندگی آمریکایی سازگار شود. او گفت که بسیار متشکر است که نه تنها به او در درخواست کمک کردم و پیگیری کردم، بلکه بدون هیچ قضاوتی به وضعیت او گوش دادم. -Quy، دو زبانه به ویتنامی و انگلیسی

Quy, Food Connection Coordinator, at desk with laptop

آیا CalFresh می تواند بر وضعیت مهاجرت من تأثیر بگذارد؟

خیر، CalFresh به توانایی شما برای تبدیل شدن به یک مقیم یا شهروند قانونی آسیب نمی رساند.

اگر بچه نداشته باشم می توانم CalFresh دریافت کنم؟

بله، افرادی که فرزند ندارند می توانند CalFresh را دریافت کنند.

آیا می توانم CalFresh را به عنوان یک دانشجو دریافت کنم؟

بله، بسیاری از دانشجویان کالج می توانند CalFresh را در صورت داشتن شرایط دانشجویی دریافت کنند.

اگر مقیم یا شهروند قانونی نباشم، می توانم CalFresh دریافت کنم؟

برای واجد شرایط بودن، حداقل یکی از اعضای خانواده باید مقیم یا شهروند قانونی باشد، حتی اگر آن فرد کودک باشد. مهاجران حمایت شده ممکن است واجد شرایط باشند.

آیا می توانم CalFresh را در صورت داشتن خانه یا ماشین خود دریافت کنم؟

بله، شما می توانید خانه یا ماشین خود را داشته باشید و پس انداز داشته باشید و همچنان واجد شرایط باشید.

آیا CalFresh به آینده فرزندان من لطمه می زند؟

خیر، در صورت دریافت CalFresh، فرزندان شما تحت تأثیر منفی قرار نخواهند گرفت.

  • در صورت دریافت CalFresh، فرزندان شما مجبور نخواهند بود در ارتش خدمت کنند.
  • فرزندان شما در هر زمانی مجبور نخواهند بود مزایای CalFresh شما را بازپرداخت کنند.
  • فرزندان شما را از شما نخواهند گرفت.

در صورت رد شدن، می توانم دوباره برای CalFresh درخواست بدهم؟

بله، حتی اگر قبلا برای CalFresh درخواست داده اید و رد شده اید، باید دوباره امتحان کنید. قوانین جدیدی برای سهولت در کار تصویب شده است.

آیا CalFresh از من اثر انگشت می گیرد؟

نه، دیگر نیازی به انگشت نگاری برای دریافت CalFresh نیست.

Patrick, Food Conncection staff member at Second Harvest of Silicon Valley

"من دوست دارم وقتی مردم می گویند، "من می خواهم CalFresh خود را لغو کنم." آنها در واقع لغو می کنند تا بگویند، "اوه، ما الان خوب هستیم." وقتی به آن‌ها کمک می‌کنیم تا از پس چیزهایی که می‌گذرند، در نهایت، دوباره روی پای خود خواهند ایستاد و این به من احساس خوبی می‌دهد.»
- پاتریک، دو زبانه در تاگالوگ و انگلیسی

زندگی در اینجا گران است. دریافت غذای سالم لزومی ندارد.

Second Harvest of Silicon Valley’s Food Connection hotline has been a lifeline for people seeking nutritious food since 1988. Hotline staff connect callers to sources of free food near where they live and work and can help callers apply for CalFresh benefits. Hotline staff can serve seven callers at once and speak six different languages. Our staff also work with a third-party translation service so we can serve anyone who needs help. Last year we received an average of 200+ calls per day.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CalFresh، با خط تلفن فوری اتصال غذای Second Harvest به نشانی تماس بگیرید 1-800-984-3663.

دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی با ما تماس بگیرید. ما می توانیم به سوالات شما پاسخ دهیم و به شما در درخواست کمک کنیم.