Bấm vào đây để đọc phản hồi của chúng tôi về COVID-19.
en English
X

Liên Lạc Chúng Tôi

////Liên Lạc Chúng Tôi
Liên Lạc Chúng Tôi2020-01-02T17:54:09+00:00

Liên Lạc Chúng Tôi

Trung tâm Curtner

Đại lộ 750 Curtner, San Jose, CA 95125
bản đồ Google

Điện thoại: 408-266-8866
Số fax: 408-266-9042

Giờ hành chính thông thường:
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 sáng - 5 chiều

Trung tâm cây bách

4001 Đường Bắc Đầu tiên, San Jose, CA 95134
bản đồ Google

Điện thoại: 408-266-8866
Số fax: 408-266-9042

Giờ hành chính thông thường:
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 sáng - 5 chiều

Trung tâm Bing

Đường 1051, San Carlos, CA 94070
bản đồ Google

Điện thoại: 650-610-0800
Số fax: 650-610-0808

Giờ hành chính thông thường:
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 sáng - 5 chiều

Tìm kiếm một cái gì đó cụ thể?

Chúng tôi phục vụ các hạt Santa Clara và San Mateo

Để tìm ngân hàng thực phẩm ở các địa điểm khác, vui lòng kiểm tra các trang web sau:

  • Ngân hàng thực phẩm vùng vịnh - một mạng lưới các ngân hàng thực phẩm 10 San Francisco Bay Area, bao gồm cả của chúng tôi.
  • Cho ăn Mỹ - một mạng lưới toàn quốc gồm hơn các ngân hàng thực phẩm thành viên 200, bao gồm cả chúng tôi.