Những cách khác để giúp đỡ

Ổ đĩa thực phẩm ảo

Tổ chức một ổ đĩa là một cách tuyệt vời để hỗ trợ nguyên nhân - và nó có thể rất thú vị.

Ổ đĩa thực phẩm ảo

Tài trợ doanh nghiệp

Thung lũng Silicon có tinh thần kinh doanh và sự khéo léo để chấm dứt nạn đói. Tham gia cuộc chiến.

Tài trợ doanh nghiệp

Tặng vật phẩm

Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp khác, như xe cộ, thiết bị thương mại, kho và thiết bị bảo trì, và nhiều hơn nữa!

Tặng vật phẩm

Trở thành một đối tác

Tham gia với chúng tôi! Chúng tôi hợp tác với các cơ quan phi lợi nhuận tư nhân hợp nhất phục vụ 70% người thu nhập thấp.

Trở thành một đối tác

Trở thành một người ủng hộ

Sử dụng tiếng nói của bạn để giúp cộng đồng tiếp cận với thực phẩm lành mạnh.

Trở thành một người ủng hộ

Cách giúp đỡ hàng ngày

Mua sắm cho một nguyên nhân, và kiểm tra các sự kiện cộng đồng và chương trình khuyến mãi có lợi cho chúng tôi.

Cách giúp đỡ hàng ngày

Yêu cầu một người nói

Nhân viên hoặc khách hàng của bạn có muốn thuyết trình về Vụ thu hoạch thứ hai và công việc của chúng tôi trong cộng đồng không? Điền vào mẫu yêu cầu sự kiện Thu hoạch thứ hai của chúng tôi.

Yêu cầu một người nói

Bán với giá tốt trên Nextdoor

Bán các mặt hàng của bạn trên Nextdoor và hỗ trợ Second Harvest of Silicon Valley với số tiền thu được từ việc bán hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm về Bán cho Tốt