Việc làm và văn hóa

Làm việc với chúng tôi

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể cần một chút giúp đỡ vào bất kỳ lúc nào. Tại Second Harvest of Silicon Valley, chúng tôi đang tìm kiếm những người có nguồn gốc khác nhau nhưng hiểu rằng tất cả chúng ta đều là một cộng đồng. Hãy giúp chúng tôi tôn vinh sự đa dạng và nhân văn của chúng tôi thông qua việc chia sẻ thực phẩm.

Mức lương cạnh tranh và lợi ích tuyệt vời, bao gồm:

Cơ hội việc làm hiện tại