Việc làm và văn hóa

Làm việc với chúng tôi

Any one of us could need a little help at any given time. At Second Harvest of Silicon Valley, we’re looking for people who come from diverse backgrounds, but understand we’re all one community. Hãy giúp chúng tôi tôn vinh sự đa dạng và nhân văn của chúng tôi thông qua việc chia sẻ thực phẩm.

Mức lương cạnh tranh và lợi ích tuyệt vời, bao gồm:

Cơ hội việc làm hiện tại