Trung tâm dinh dưỡng

Cam kết của chúng tôi về dinh dưỡng

Dinh dưỡng là nền tảng cho sức khỏe tốt. Chúng tôi giúp hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên trong cộng đồng đồng thời cung cấp bộ sưu tập đa dạng về văn hóa gồm các công thức nấu ăn lành mạnh, video nấu ăn, giáo dục và đào tạo. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn nguồn cảm hứng và niềm vui để nấu những bữa ăn mà bạn yêu thích!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi và giúp chúng tôi quảng bá nguồn thực phẩm cũng như chia sẻ giáo dục dinh dưỡng, hãy cân nhắc tình nguyện làm Đại sứ Y tế.