Cách quyên góp thức ăn

Quyên góp cứu hộ tạp hóa

Gọi 408-266-8866, máy lẻ 102 hoặc email fooddonor@shfb.org.

Chúng tôi phối hợp các đợt quyên góp theo lịch trình với các nhà bán lẻ tạp hóa địa phương để thực phẩm gần ngày hết hạn có thể được phân phối cho các hộ gia đình không an toàn về thực phẩm thay vì bị lãng phí.

Cứu hộ tạp hóa

Quyên góp thực phẩm quy mô lớn

Gọi 408-266-8866, máy lẻ 102 hoặc email fooddonor@shfb.org.

Các công ty địa phương có thể tiết kiệm tiền và giảm lãng phí trong khi giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi nhận được hàng triệu pound thực phẩm từ các doanh nghiệp địa phương, giúp chúng tôi cung cấp thức ăn cho trẻ em, gia đình và người già mỗi tháng.

Thức ăn quy mô lớn

Thùng ảo

Giúp đỡ bằng cách lấp đầy thùng ảo với protein, sữa và hơn thế nữa.

Đổ đầy thùng ảo