Năm ngoái, các tình nguyện viên đã đóng góp 208.000 giờ phục vụ trị giá $4,96M, tương đương với 100 nhân viên toàn thời gian.

Cần giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án? Trước khi đăng ký và bắt đầu dịch vụ tình nguyện của mình, bạn phải xin phê duyệt trước.

Volunteer to Build a Hunger-Free Community

Volunteers power our work. You can make an immediate difference in your community. Right now, an average of about 500,000 people a month rely on us for access to nutritious food, and we need your help. When we all come together, there is no limit to the impact we can make for people in our community who face hunger. We have several volunteer opportunities for cá nhân  and  các nhóm of five or more people.

Tôi là một cá nhân

Chúng tôi là một nhóm

Tình nguyện viên cần nhất ở đâu?

Chúng tôi cần bạn tại các trang web này!

Bạn có thể tình nguyện một cách thường xuyên không?

Trở thành tình nguyện viên định kỳ

Bạn có phải là một tình nguyện viên trở về?

Vào trang cá nhân
Đi tới lịch

Có câu hỏi về tình nguyện?

Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Tình nguyện viên tại Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Đăng ký