Năm ngoái, các tình nguyện viên đã đóng góp 208.000 giờ phục vụ trị giá $4,96M, tương đương với 100 nhân viên toàn thời gian.

Cần giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án? Trước khi đăng ký và bắt đầu dịch vụ tình nguyện của mình, bạn phải xin phê duyệt trước.

Tình nguyện xây dựng một cộng đồng không còn nạn đói

Tình nguyện viên thúc đẩy công việc của chúng tôi. Bạn có thể tạo ra sự khác biệt ngay lập tức trong cộng đồng của mình. Hiện tại, trung bình có khoảng 500.000 người mỗi tháng trông cậy vào chúng tôi để tiếp cận được thực phẩm bổ dưỡng và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Khi tất cả chúng ta cùng nhau, sẽ không có giới hạn nào về tác động mà chúng ta có thể tạo ra đối với những người đang phải đối mặt với nạn đói trong cộng đồng của mình. Chúng tôi có một số cơ hội tình nguyện chocá nhâncác nhómtừ năm người trở lên.

Tôi là một cá nhân

Chúng tôi là một nhóm

Tình nguyện viên cần nhất ở đâu?

Chúng tôi cần bạn tại các trang web này!

Bạn có thể tình nguyện một cách thường xuyên không?

Trở thành tình nguyện viên định kỳ

Bạn có phải là một tình nguyện viên trở về?

Vào trang cá nhân
Đi tới lịch

Có câu hỏi về tình nguyện?

Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi