Sự kiện

Sự kiện

Trong suốt cả năm, chúng tôi tổ chức các sự kiện cho các cơ quan đối tác, nhà tài trợ, nhà hoạch định chính sách và những người ủng hộ cộng đồng khác.

Đối với câu hỏi về một sự kiện cụ thể, xin vui lòng gửi email event@shfb.org.

Hội thảo thu hoạch kiến thức

Hội nghị thường niên này là cơ hội để các cơ quan đối tác và lãnh đạo trang web của chúng tôi học hỏi, kết nối và tôn vinh các nhà lãnh đạo chống đói ở địa phương.

Hội nghị thượng đỉnh hành động đói

Hội nghị thượng đỉnh hành động đói tập hợp các nhà lãnh đạo dân sự, các nhà hoạch định chính sách và những người ủng hộ nạn đói để châm ngòi cuộc trò chuyện và truyền cảm hứng hợp tác để chấm dứt nạn đói ở địa phương. Được tổ chức với sự hợp tác của Đại học Santa Clara, hội nghị được đồng tài trợ bởi Viện Kinh doanh và Thực phẩm của Đại học Santa Clara, một phần của Trường Kinh doanh Leavey và được tổ chức tại Trung tâm Locatelli của SCU.

Bữa sáng hợp pháp

Đại diện từ tất cả các cấp chính quyền khác nhau - địa phương, tiểu bang và liên bang - được mời đến bữa sáng lập pháp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Thứ hai thu hoạch, các ưu tiên lập pháp của chúng tôi và cách họ có thể giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn về một cộng đồng không có nạn đói.

Làm giải thưởng lịch sử đói

Hàng năm, chúng tôi kỷ niệm những nỗ lực của cả hai nhóm thực phẩm cộng đồng và doanh nghiệp mang lại hàng ngàn thùng thực phẩm và thu về hơn $9 triệu mỗi năm.

Hội thảo tặng quà có kế hoạch

Chúng tôi tổ chức một phiên thông tin hàng năm cho các nhà tài trợ quan tâm đến việc thu hoạch Thung lũng Silicon lần thứ hai trong các kế hoạch tài chính hoặc bất động sản dài hạn của họ.