Bữa ăn cho trẻ em

Tìm một vị trí gần bạn

Nhập mã zip của bạn vào thanh tìm kiếm để tìm các vị trí gần bạn. Nhấp vào các ghim màu để xem địa chỉ vị trí và thời gian các bữa ăn được phục vụ.

Mở bản đồ trong tab mới.

Chia sẻ trang này

Bản đồ trên hiển thị các địa điểm phân phối bữa ăn cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống ở các hạt Santa Clara và San Mateo trong mùa hè. Không cần đăng ký! Nói chuyện với khu học chánh của bạn để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi? Gọi thu hoạch thứ hai tại 1-800-984-3663 các ngày trong tuần, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Nếu bạn sống bên ngoài các quận Santa Clara hoặc San Mateo, hãy liên hệ với trường học địa phương của bạn về tình trạng sẵn có của các bữa ăn mùa hè cho trẻ em.

Cần các cửa hàng tạp hóa miễn phí hoặc giúp đăng ký CalFresh?

Đăng ký Cal Fresh
Yêu cầu một cuộc gọi
Đăng ký Cal Fresh
Yêu cầu một cuộc gọi