Bữa ăn cho trẻ em

Bữa ăn miễn phí, lành mạnh ở trường cho tất cả trẻ em!

Tất cả trẻ em ở California có thể ăn sáng và ăn trưa tại trường miễn phí! Tìm hiểu cách hỗ trợ trường học của bạn dưới đây.

Need help? Call our friendly Food Connection team at 1-800-984-3663.

Summer EBT

Hunger doesn’t take a break just because the school does. Starting in Summer 2024, If your child is eligible for free and reduced-price school meals, Summer EBT can provide you with money for groceries on a debit-type card so that they can still have enough to eat, even when school is out!

Benefits Beyond School Meals

Filling the Free and Reduced-Price Meal form benefits your family, school, and community! Your child may qualify for Summer EBT, and you can receive discounts on bus passes, internet providers, AP testing, summer camps, and more. Ask your school about the specific benefits available to you. Filling out this form also helps your school receive more funding to support your child’s learning environment and strengthen your school’s meal program, even if your child doesn’t eat meals at school.

Cần bổ sung thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và miễn phí cho gia đình của bạn?
Liên hệ thân thiện của chúng tôi Chuyên gia kết nối thực phẩm hoặc tìm hiểu thêm về CalFresh.
Chọn thịt gà, trứng, sữa, trái cây tươi, rau củ và nhiều thứ khác tại phân phối tạp hóa miễn phí gần bạn.