Bữa ăn cho trẻ em

Bữa ăn miễn phí, lành mạnh ở trường cho tất cả trẻ em!

Tất cả trẻ em ở California có thể ăn sáng và ăn trưa tại trường miễn phí! Tìm hiểu cách hỗ trợ trường học của bạn dưới đây.

Cần giúp đỡ? Gọi cho nhóm Kết nối Thực phẩm thân thiện của chúng tôi theo số: 1-800-984-3663

Please note: Our searchable Summer Meals map will be available on June 7

Hỗ trợ trường học của bạn!

Các hình thức Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá mang lại lợi ích cho gia đình, trường học và cộng đồng của bạn. Chúng không chỉ giúp trường của bạn nhận được nhiều tài trợ hơn để hỗ trợ môi trường học tập của con bạn mà còn mang lại lợi ích cho bạn. Các gia đình đủ điều kiện thu nhập có thể được giảm giá vé xe buýt, nhà cung cấp internet, kiểm tra AP, trại hè và hơn thế nữa. Hỏi trường của bạn để biết các lợi ích cụ thể dành cho bạn. Ngay cả khi con bạn không ăn các bữa ăn ở trường, các biểu mẫu này sẽ giúp củng cố chương trình bữa ăn ở trường của bạn!

Cần bổ sung thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và miễn phí cho gia đình của bạn?

Liên hệ thân thiện của chúng tôi Chuyên gia kết nối thực phẩm hoặc tìm hiểu thêm về CalFresh.

Chọn thịt gà, trứng, sữa, trái cây tươi, rau củ và nhiều thứ khác tại phân phối tạp hóa miễn phí gần bạn.