Học sinh trên khắp Vùng Vịnh cạnh tranh để lấp đầy các thùng thực phẩm không hư hỏng trong mùa Gây quỹ và Food Drive, nhưng nhiều người không bao giờ biết được cách thức đóng góp của họ đến được với những người cần. Khi Trường cấp 2 Dartmouth đến thăm chúng tôi, Mạng tin tức Dartmouth của họ đảm bảo chia sẻ những gì họ học được với các bạn cùng lớp.

Chuyến đi đáng kinh ngạc của họ đã hoàn thành với 99.21% sinh viên tham gia, trung bình 40 thực phẩm không hư hỏng được tặng cho mỗi học sinh, và tổng số 48.909 thực phẩm nặng gần 5.000 pound.

Xem báo cáo đặc biệt của họ về chuyến đi đến Second Harvest dưới đây: