جمیالله مور، اد

معاون امور دانشجویی و مدیریت ثبت نام، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو

Barbara Wilets

دکتر جمی الله مور معاون امور دانشجویی و مدیریت ثبت نام در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است. پیش از این، مور از سال 2016 تا 2021 به عنوان رئیس کالج کانادا در شهر ردوود خدمت کرد. در کالج کانادا، تعدادی از دستاوردهای او شامل ایجاد چارچوب ضد نژادپرستی پردیس، برنامه ای برای حمایت از دانشجویان لاتینکس با مسیرهای انتقال به ایالت سانفرانسیسکو بود. ، و ریاست مشترک گروه ویژه نیازهای اساسی منطقه کالج محلی شهرستان سن متئو. او همچنین به عنوان معاون خدمات آموزشی و برنامه ریزی در منطقه کالج جامعه سن متئو، رئیس منطقه کالج جامعه ونتورا، رئیس کالج شهر لس آنجلس، سرپرست موقت رئیس کالج اجتماعی کامپتون، و معاون ارشد در امور دولتی و خارجی خدمت کرد. روابط برای دفتر رئیس کالج جامعه کالیفرنیا. او یک دهه را به عنوان کارمند قانونگذاری و تحلیلگر سیاست در سنای ایالت کالیفرنیا گذراند و مدیر سابق روابط دولتی دفتر آموزش شهرستان لس آنجلس است.

به عنوان یک رهبر مدنی فعال، جمی الله در هیئت مدیره اتاق بازرگانی شهر ردوود، موسسه والدین برای آموزش با کیفیت (PIQE) خدمت می کند. او عضو انتصابی کمیسیون کمک دانشجویی کالیفرنیا است. او همچنین به عنوان عضوی از باشگاه روتاری شهر ردوود، سرپرستی، انجمن آمریکایی کالج‌های اجتماعی، مؤسسه لاکین برای رهبری مربیان، شورای امور سیاه‌پوستان آمریکایی منطقه غربی، شورای ملی امور سیاه‌پوستان آمریکایی، و آموزش ذهن‌های جوان فعالیت می‌کند. جمیله به طور منظم در توزیع مواد غذایی Second Harvest در کالج San Mateo داوطلب می شود و در سال 2021 به هیئت دوم برداشت پیوست.

جمیله که اهل کالیفرنیا است، مدرک لیسانس در ارتباطات و فوق لیسانس در ارتباطات بین فرهنگی و سیاست عمومی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ساکرامنتو گرفت. او همچنین مدرک دکترای خود را از دانشگاه سانفرانسیسکو در زمینه آموزش بین المللی و چند فرهنگی دریافت کرد.

بازگشت به تیم