پس از درخواست برای CalFresh چه انتظاری باید داشت

پس از درخواست برای CalFresh چه انتظاری باید داشت

در ادامه چه انتظاری داریم

منتظر تماس تلفنی یا نامه ای در عرض 14 روز در مورد مصاحبه خود باشید. مطمئن شوید که می توانید پیام های پست صوتی را بپذیرید.

اگر مصاحبه خود را از دست دادید یا طی 14 روز هیچ تماسی دریافت نکردید، با شماره تلفن شهرستان ذکر شده در زیر تماس بگیرید.

همچنین ممکن است کارمند شما لیستی از مدارک اضافی را که باید ظرف 30 روز از امروز برای تأیید واجد شرایط بودن خود ارسال کنید، در اختیار شما قرار دهد.

در صورت تایید، یک گزارش شش ماهه (SAR-7) در شش ماه و یک سال پس از درخواست، یک گواهی مجدد برای شما ارسال می شود. اگر چیزی در خانواده شما تغییر کرد، باید آن را ظرف 10 روز از زمان تغییر گزارش دهید.

در ادامه چه انتظاری داریم

منتظر تماس تلفنی یا نامه ای در عرض 14 روز در مورد مصاحبه خود باشید. مطمئن شوید که می توانید پیام های پست صوتی را بپذیرید.

اگر مصاحبه خود را از دست دادید یا طی 14 روز هیچ تماسی دریافت نکردید، با شماره تلفن شهرستان ذکر شده در زیر تماس بگیرید.

همچنین ممکن است کارمند شما لیستی از مدارک اضافی را که باید ظرف 30 روز از امروز برای تأیید واجد شرایط بودن خود ارسال کنید، در اختیار شما قرار دهد.

در صورت تایید، یک گزارش شش ماهه (SAR-7) در شش ماه و یک سال پس از درخواست، یک گواهی مجدد برای شما ارسال می شود. اگر چیزی در خانواده شما تغییر کرد، باید آن را ظرف 10 روز از زمان تغییر گزارش دهید.

مکان: خدمات اجتماعی شهرستان سانتا کلارا

مرکز درخواست تلفنی (8 صبح تا 5 بعد از ظهر): 1-408-758-3800
خط اطلاعات خودکار 24 ساعته: 1-408-758-4600

منظره کوهستانی
جاده میدلفیلد غربی 1330

مکان: خدمات اجتماعی شهرستان سن متئو

بهترین دفتر CalFresh: 1-800-223-8383

شهر دالی
خیابان 92 271

سانفرانسیسکو جنوبی
خیابان هانتینگتون 1487
*این دفتر موقتا تعطیل است.

پالو آلتو شرقی
خیابان دانشگاه 2415