حدود Katie Woodford

این نویسنده هنوز جزئیاتی را تکمیل نکرده است.
تاکنون Katie Woodford ورودی های وبلاگ 8 ایجاد کرده است.

اولین عرضه تابستانی Food for Thought Truck

تعطیلات تابستانی در اوج است! با این حال، برای خانواده هایی که در حال حاضر با هزینه های بالای مسکن در سیلیکون ولی در تلاش برای قرار دادن غذا روی میزهای خود هستند، ماه های تابستان می تواند [...]

اولین عرضه تابستانی Food for Thought Truck2021-07-09T11:34:37-07:00

هک عدالت غذا

روز شنبه، 18 می، چند نفر از ما از تیم بازاریابی دیجیتال Second Harvest در هکاتون Replate و اولین ما در مجمع عمومی شرکت [...]

هک عدالت غذا2021-07-09T09:27:20-07:00

دریافت کنندگان SSI: تابستان امسال برای مزایای غذایی درخواست دهید

اگر مزایای SSI/SSP (درآمد امنیتی تکمیلی/پرداخت تکمیلی دولتی) را دریافت می‌کنید، ممکن است واجد شرایط مزایای غذایی CalFresh باشید و می‌توانید هم‌اکنون درخواست دهید! کالیفرنیا تنها ایالت [...]

دریافت کنندگان SSI: تابستان امسال برای مزایای غذایی درخواست دهید2021-10-29T14:39:12-07:00

داستان ری: چرا غذای سالم مهم است

ری امیدوار است به افرادی که در زندگی خود ضربه روحی و روانی را تجربه کرده اند مشاوره دهد، اما در حال حاضر سعی دارد در یکی از گران ترین مکان ها تحصیل کند [...]

داستان ری: چرا غذای سالم مهم است2021-10-13T15:03:06-07:00

قهرمان دانشجو – داستان بنیامین

حمایت شما از بچه ها بسیاری از دانشجویان آینده خود را به خطر می اندازند، زیرا آنها برای به دست آوردن غذای مغذی مورد نیاز خود در کلاس تلاش می کنند و به دنبال [...]

قهرمان دانشجو – داستان بنیامین2022-04-22T11:09:23-07:00