هدایای همسان

مطابقت کامل را پیدا کنید

بسیاری از شرکت‌ها کمک‌های خیریه کارمندان را دو یا سه برابر می‌کنند. برای اینکه ببینید آیا شرکت شما یک برنامه هدیه منطبق دارد یا خیر، کارفرمای خود را در زیر جستجو کنید:

Matching Gift و Volunteer Grant information provided by
Powered by Double the Donation

اگر نتوانستید شرکت خود را پیدا کنید، با بخش منابع انسانی خود تماس بگیرید.

ارسال فرم های هدیه مطابق تکمیل شده به:

برداشت دوم سیلیکون ولی
ATTN: بخش توسعه
4001 خیابان اول شمالی
سن خوزه، CA 95134

یا ایمیل matchinggifts@shfb.org

اگر برای درخواست مسابقه به رسیدهای هدیه قبلی نیاز دارید، لطفا ارسال کنید این فرم. برخی از شرکت ها به تطبیق کمک های مالی کارکنان ماه ها یا سال ها پس از هدیه اصلی ادامه می دهند.