منبع: توییتر مارک برمن. از چپ به راست: اندرو چین، مدیر امور دولتی در انجمن بانک های مواد غذایی کالیفرنیا. مارک برمن، عضو مجلس کالیفرنیا، ناحیه 24; تریسی ودربی، معاون استراتژی و حمایت در Second Harvest.

ماه گذشته، Second Harvest به 40 بانک غذای دیگر از سراسر ایالت برای کنفرانس 2019 برای پایان دادن به گرسنگی، که توسط انجمن بانک‌های غذای کالیفرنیا در ساکرامنتو میزبانی شد، پیوست. در طی دو روز، همتایان ما در فضای بانکداری مواد غذایی دانش و تخصص خود را در مورد آمادگی واکنش اضطراری، نوآوری در خدمات مشتری و قوانین فعلی که بر تلاش‌های امدادی گرسنگی تأثیر می‌گذارد، به اشتراک گذاشتند.

از آنجایی که Second Harvest به طور مداوم در تلاش برای بهینه سازی برنامه های خود و آزمایش راه های جدید و نوآورانه برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود است، کارکنان ما با انگیزه و مشتاق برای به کارگیری آموخته های خود کنار رفتند:

«ارائه‌ها توسط شربت خانه لیا استثنایی بودند! درک اینکه چگونه تروما بر توانایی فرد برای دسترسی، انتخاب و استفاده از غذای مغذی تأثیر می گذارد، برای تلاش های ما برای از بین بردن ناامنی غذایی در جامعه حیاتی است. تیم نوآوری مشتری به یادگیری از شربت خانه لیا ادامه خواهد داد و این آموخته ها را برای بهترین تجربه مشتری ما توسعه خواهد داد. – اولیویا تتر، رئیس نوآوری مشتری

اسلاید از جلسه شربت خانه لیا در مورد امنیت تغذیه ناشی از تروما

من دوباره با آسیب‌ها و چالش‌هایی که برخی از مشتریان ما حتی قبل از اینکه به توزیع مواد غذایی ما برسند با آن مواجه می‌شوند و اینکه چقدر مهم است که این موضوع را در هنگام طراحی برنامه‌ها در نظر داشته باشیم، مرتبط شدم. من احساس افتخار می کردم که بخشی از ارتش بانکداران مواد غذایی در کالیفرنیا هستم که به حق بشر برای داشتن غذای سالم کافی می پردازند. این الهام بخش است که در کنار دیگرانی باشید که در همان ماموریت کار می کنند.» – آنا دایر، مدیر برنامه ها

روز اقدام سرمایه: حمایت از مشتریانمان

پس از کنفرانس، تعدادی از کارکنان ما به پایتخت رفتند تا با قانونگذاران تعامل کنند و از برنامه هایی حمایت کنند که بر مشتریان و جامعه ما تأثیر می گذارد.

تریسی ودربی، معاون استراتژی و حمایت از تجارب تیمش از بازدید از قانونگذاران و کارکنان آنها به اشتراک گذاشت:

«در طول یک روز طوفانی، با کارکنان هشت دفتر، از جمله فرماندار گاوین نیوسام، صحبت کردیم تا برای افزایش بازپرداخت وعده‌های غذایی مدرسه و حمایت از برنامه‌های صبحانه بعد از زنگ که به تغذیه کودکان بیشتری در مدرسه کمک می‌کند، لابی کنیم. ما از دسترسی آسان‌تر به CalFresh برای دانشجویان و شکستن موانع برای همه افراد و خانواده‌هایی که برای این برنامه درخواست می‌کنند، حمایت کردیم.

علاوه بر بسیاری از کارکنان متعهد، ما توانستیم مستقیماً با سناتور جیم بیل، عضو مجمع رابرت ریواس و عضو مجمع کانسن چو ملاقات کنیم. ما همچنین این امتیاز را داشتیم که به خاطر مشارکت در مبارزه با گرسنگی، به عضو مجمع، مارک برمن، جایزه اهدا کنیم.

ما در کالیفرنیا خوش شانس هستیم که نمایندگانی داریم که هدف ما برای اطمینان از اینکه همه کسانی که به یک وعده غذایی سالم نیاز دارند می توانند یک وعده غذایی را دریافت کنند مشترک هستند. ارتباط با آنها و به اشتراک گذاشتن اولویت هایمان برای سال پیش رو همیشه خوشحال کننده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اولویت های خط مشی ما، ما را بررسی کنید دستور کار سیاست 2019.