شیردهی یک راه عالی برای ارتباط و تغذیه کودک در حال رشد شما است. در مورد اهمیت شیردهی، ویتامین ها و مواد معدنی توصیه شده مورد نیاز بدن و برخی ایده های ساده میان وعده و وعده غذایی که می توانید از آنها لذت ببرید، بیاموزید.