غذاهای تابستانی رایگان و سالم برای همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در دسترس است.

برای یافتن مکان‌های نزدیک خود، «FOOD» را به 877-877 پیامک کنید.

بیش از 130 مدرسه، کتابخانه، پارک و سازمان اجتماعی در سیلیکون ولی وجود دارد که غذا ارائه می دهند. نیازی به مدارک یا مدارک شناسایی نیست.

در مورد سایر منابع غذایی، از جمله مواد غذایی سالم رایگان و CalFresh اطلاعات کسب کنید.