Bữa ăn mùa hè miễn phí, tốt cho sức khỏe dành cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Để tìm địa điểm gần bạn, hãy soạn tin nhắn FOOD trực tiếp đến 877-877.

Có hơn 130 trường học, thư viện, công viên và các tổ chức cộng đồng cung cấp bữa ăn tại Thung lũng Silicon. Không cần giấy tờ hoặc giấy tờ tùy thân.

Tìm hiểu về các nguồn thực phẩm khác, bao gồm các cửa hàng tạp hóa lành mạnh miễn phí và CalFresh.