Libre, malusog na pagkain sa tag-araw ay magagamit para sa lahat ng mga bata at kabataan sa ilalim ng 18.

Upang makahanap ng mga lokasyon na malapit sa iyo, i-text ang "PAGKAIN" sa 877-877.

Mayroong higit sa 130 mga paaralan, mga aklatan, parke at samahan ng komunidad na nag-aalok ng mga pagkain sa Silicon Valley. Walang kinakailangang papeles o pagkakakilanlan.

Alamin ang tungkol sa iba pang mga mapagkukunan ng pagkain, kabilang ang mga libreng malusog na groceries at CalFresh.