نتایج جستجو برای: جوانه لوبیا

این گرسنگی است: با هم می‌توانیم وضعیت موجود را به آنچه باید باشد تبدیل کنیم

اخیراً، بسیاری از کارکنان ما در نمایشگاه مسافرتی This is Hunger که توسط Mazon سازماندهی شده بود، شرکت کردند، یک سازمان غیرانتفاعی که هدف آن پایان دادن به گرسنگی در میان همه ادیان و پیشینه‌ها در ایالات متحده است.

بارگذاری پست های بیشتر