Lịch tình nguyện

Cập nhật COVID-19: Do đại dịch, việc thay đổi nhóm bị hạn chế. Nếu bạn thấy lịch trống bên dưới, vui lòng nhấp vào “Sự kiện dành cho cá nhân” ở góc trên bên trái của lịch. 

Đăng ký thay đổi

Sử dụng lịch đăng ký tình nguyện dưới đây để chọn ngày, giờ và địa điểm phù hợp với bạn.

Câu hỏi? Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.