Lịch tình nguyện

Đăng ký thay đổi

Sử dụng lịch đăng ký tình nguyện dưới đây để chọn ngày, giờ và địa điểm phù hợp với bạn.

Câu hỏi? Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Cập nhật COVID-19: Các tình nguyện viên phân loại thực phẩm trong kho của chúng tôi là không bắt buộc nhưng được khuyến cáo tiêm phòng đầy đủ. Tất cả các tình nguyện viên phân loại thực phẩm phải tiếp tục đeo khẩu trang. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về tình nguyện viên.

Nếu bạn bị ốm, vui lòng hủy ca làm việc của bạn - bất kỳ tình nguyện viên nào có dấu hiệu bị bệnh sẽ được yêu cầu rời đi và trở lại khi khỏe mạnh.

Cần giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án? Trước khi đăng ký và bắt đầu dịch vụ tình nguyện của mình, bạn phải xin phê duyệt trước.