In observance of Juneteenth, on Wednesday, June 19, our offices will be closed and Food Connection team will be unavailable. We encourage you to use our online tool or dial 211 to find food near you. Tìm thức ăn gần bạn

Tìm thức ăn gần bạn

Tình nguyện viên

Nhiệm vụ: Có thể - Muriel, Tình nguyện viên Trợ lý Hành chính Tài chính

Nhiệm vụ của người Hồi giáo: Có thể tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, mà không có ai thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói! Tháng này, chúng tôi đã trò chuyện với Muriel, người là Quản trị Tài chính của chúng tôi [...]

Nhiệm vụ: Có thể - Muriel, Tình nguyện viên Trợ lý Hành chính Tài chính2021-07-09T11: 41: 20-07: 00

Nhiệm vụ có thể: Mac và Zunaira

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Mac và Zunaira là hai tình nguyện viên thường xuyên của chúng tôi. Mac đã bắt đầu [...]

Nhiệm vụ có thể: Mac và Zunaira2021-07-09T11: 37: 26-07: 00

Nhiệm vụ có thể: Hoa hậu châu Á Bắc Mỹ

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Trong tháng này, chúng tôi đã trò chuyện với Stephanie Wong, Hoa hậu Châu Á Bắc Mỹ […]

Nhiệm vụ có thể: Hoa hậu châu Á Bắc Mỹ2021-07-09T11: 37: 33-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Barissa Larissa

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Trong tháng này, chúng tôi đã nói chuyện với Larissa Barrows, một tình nguyện viên lành nghề trong lĩnh vực Thực phẩm […]

Nhiệm vụ: Có thể - Barissa Larissa2021-10-29T11: 55: 50-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Hayley

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Hayley là sinh viên Đại học Santa Clara và là một trong những […]

Nhiệm vụ: Có thể - Hayley2021-07-09T11: 41: 48-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Marie-Edith Aubry

"Sứ mệnh: Có thể" tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Bài đăng trên blog đặc biệt của Teresa Carstens, Encore Fellow trong Dịch vụ Tình nguyện Marie-Edith […]

Nhiệm vụ: Có thể - Marie-Edith Aubry2021-07-09T11: 41: 57-07: 00

Các siêu anh hùng có nhiều hình thức

Bài đăng đặc biệt của Colleen Murphy, Điều phối viên tham gia tình nguyện của Second Harvest Second Harvest đã tổ chức Phân loại gia đình đầu tiên của chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 và thật an toàn khi nói rằng các gia đình đã [...]

Các siêu anh hùng có nhiều hình thức2021-07-09T11: 43: 04-07: 00