Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để đưa con bạn vào bếp để cùng bạn thưởng thức nấu nướng? Nhóm giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi chia sẻ một số ý tưởng và lời khuyên tuyệt vời trong video này.