Dinh dưỡng trong hành động. Một loạt tập trung vào những gì nhóm dinh dưỡng của chúng tôi hướng đến trong cộng đồng.

Đây là một thông điệp đặc biệt từ Phòng Dinh dưỡng của chúng tôi:

Chúng tôi hy vọng bạn đã có một lễ Phục sinh tuyệt vời! Chúng tôi muốn chia sẻ một lời nhắc nhở nhanh chóng để không tặng kẹo Phục Sinh cho chúng tôi vì chúng tôi không còn phân phối nó cho khách hàng. Thay vào đó, hãy kiểm tra Danh sách thực phẩm cần thiết nhất hoặc xem xét đưa tiền mặt.

Đối với chiến dịch No Easter Candy của chúng tôi, chúng tôi đã rất vui mừng được giới thiệu linh vật thỏ Phục sinh của mình, Gil. Anh ấy không dễ thương sao? Bạn sẽ thấy anh ấy trên phương tiện truyền thông xã hội ủng hộ thực phẩm lành mạnh.