Mẹo sản xuất mùa thu

Tháng Hai 8, 2021

qua Sammi Lowe
Fall Produce Tips

Thời gian chuẩn bị: Đa dạng

Giờ nấu ăn: Đa dạng

Tổng thời gian: Đa dạng

Tác giả: Nhân Viên

Cấp độ kỹ năng: Dễ dàng

Ẩm thực: Người Mỹ

Tìm hiểu các mẹo để chuẩn bị các mặt hàng chủ lực cho mùa thu như bí bơ, bí ngon, bí acorn, bí spaghetti và cà tím.

Mẹo sản xuất mùa thu