Trong video này, nhóm giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi cung cấp cho bạn các mẹo về cách đưa việc tập thể dục vào cuộc sống của bạn một cách thiết thực và bền vững.