Bấm vào đây để đọc phản hồi của chúng tôi về COVID-19.
en English
X

kwoodford@shfb.org

//Katie Woodford

Giới Thiệu Katie Woodford

Tác giả này chưa điền vào bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Katie Woodford đã tạo ra các mục blog 7.

Hack công lý thực phẩm

Vào thứ bảy, tháng 5 18, một vài người trong chúng tôi từ nhóm tiếp thị kỹ thuật số của Harvest Harvest đã tham dự chương trình Thay thế - và lần đầu tiên của chúng tôi - hackathon tại Đại hội đồng [...]

By |2019-07-16T21:25:59+00:00Tháng Sáu 4th, 2019|Dự án đặc biệt|