Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

kwoodford@shfb.org

Trang Chủ//Katie Woodford

Khoảng !trpst#/trp-gettext>

Tác giả này chưa điền vào bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Katie Woodford đã tạo ra các mục blog 7.

Hack công lý thực phẩm

Vào thứ bảy, ngày 18 tháng 5, một vài người trong chúng tôi từ nhóm tiếp thị kỹ thuật số của Second Harvest đã tham dự chương trình Thay thế - và lần đầu tiên - hackathon tại Đại hội đồng [...]

Bởi !trpst#/trp-gettext>|2019-07-16T21:25:59+00:00Tháng Sáu 4th, 2019|Special Projects|

Người nhận SSI: Áp dụng cho Lợi ích Thực phẩm trong Mùa hè này

Nếu bạn nhận được trợ cấp SSI / SSP (Thu nhập bảo đảm bổ sung / Thanh toán bổ sung nhà nước), bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh và bạn có thể đăng ký ngay bây giờ! California là tiểu bang duy nhất không bao gồm [...]

Bởi !trpst#/trp-gettext>|2020-07-01T18:12:55+00:00Tháng Sáu 3rd, 2019|CalFresh, Food Connection|